Nghề nghiệp - Fagor

03:08 | 15/08/2017
Công ty TNHH Tristar Việt Nam, trụ sở chính tại Hà nội, văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Ðược thành lập năm 2002, Tristar được công nhận là một doanh nghiệp rất có tín nhiệm với các đối tác và khách hàng, cả trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị gia dụng nhập khẩu từ Châu Âu.
03:08 | 15/08/2017
Công ty TNHH Tristar Việt Nam, trụ sở chính tại Hà nội, văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Ðược thành lập năm 2002, Tristar được công nhận là một doanh nghiệp rất có tín nhiệm với các đối tác và khách hàng, cả trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị gia dụng nhập khẩu từ Châu Âu.
03:10 | 16/10/2015
Địa điểm làm việc : Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 15/10/2015
01:05 | 11/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 07/05/2015.
01:05 | 11/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 15/08/2015.
01:05 | 11/05/2015
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 07/05/2015.
01:04 | 24/04/2014
Địa điểm làm việc : tại Hà Nội Ngày bắt đầu tuyển dụng: 24/04/2014.
01:04 | 24/04/2014
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 24/04/2014.
01:04 | 24/04/2014
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 24/04/2014.
01:09 | 25/09/2013
Địa điểm làm việc: Hà Nội. Ngày bắt đầu tuyển dụng: 25/09/2013.
 1  2  3  4 
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.836.025
 
Trực tuyến :  12