Thiết bị bếp Fagor - Giới thiệu - Fagor

01:06 | 29/06/2010
Trụ sở đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, 3 thành phố lớn nhất nước và là hai trung tâm Kinh tế - Văn hoá - Chính trị đầu não, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi cả nước...
01:06 | 29/06/2010
Ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất tại Châu Âu dựa vào kỹ nghệ sản xuất ưu việt, các sản phẩm của Fagor đã trở nên rất phổ biến suốt mấy thập kỷ qua. Không chỉ được biết đến rộng khắp tại Tây Ban Nha, các sản phẩm Fagor cũng đã trở nên quen thuộc tại hơn 130 quốc gia Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.836.027
 
Trực tuyến :  14